هاست لینوکس حرفه ای

Plan 500MB Pro
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 629،000 تومان یک ساله
 • 566،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 534،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 1GB Pro
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 869،000 تومان یک ساله
 • 782،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 738،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 2GB Pro
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 979،000 تومان یک ساله
 • 881،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 832،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 3GB Pro
 • 3000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • یک عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 1،169،000 تومان یک ساله
 • 1،052،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 993،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 5GB Pro
 • 5000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • پنج عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 1،879،000 تومان یک ساله
 • 1،691،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 1،597،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 10GB Pro
 • 10،000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • هشت عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 2،749،000 تومان یک ساله
 • 2،474،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 2،336،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال